Paars Partnerschap

Crebo nummer: 25371

De 5 weken variant staat open voor medewerkers van Defensie.
De 1 jaar variant staat open voor medewerkers van Defensie.
De 1 jaar variant (CZSK) staat open voor medewerkers van CZSK.
 
Als voorwaarde voor in de opleiding verwerkte vrijstellingen dien je één van de volgende documenten aan te kunnen leveren.

Variant 5 lesweken in een half jaar Variant 8 lesweken in max. 1 jaar Variant 1 jaar (CZSK)
Vrijstelling
  • diploma Assistent Distributeur GE (cursuscode 026121)
  • diploma Aangewezen Functionaris KPU (AF-KPU) (cursuscode 029299)
Vrijstelling n.v.t. Vrijstelling n.v.t.

Toelating

Om toegelaten te kunnen worden tot deze opleiding dien je te beschikken over één van onderstaande toelatingsdocumenten
  • Diploma vmbo basisberoepsgericht, kaderberoepsgericht, gemengde of theoretische leerweg
  • vbo, mavo
  • havo overgangsbewijs van klas 3 naar 4
  • diploma Entreeopleiding of mbo niveau 1
 
Indien je niet over één van deze toelatingsdocumenten beschikt dan kun je een verzoek indienen bij de toelatingscommissie. Hiervoor dien je je volgens de normale procedure aan te melden. In het aanmeldingsformulier kun je vervolgens aangeven dat je niet voldoet aan de toelatingseisen. De toelatingscommissie kan dan besluiten je alsnog toe te laten op basis van je initiële opleiding bij Defensie. De toelatingscommissie kan eventueel een capaciteitentest of toelatingsonderzoek verlangen.
 
Het is belangrijk dat je gedurende de opleiding een laptop tot je beschikking hebt.
 

Beroepspraktijkvorming

Er is een stage aan de opleiding verbonden. Hiervoor dien je zelf te beschikken over een erkende BPV plek om de stage uit te voeren. De eigen werkplek (mits erkend voor deze opleiding) kan ook dienen als BPV plaats.
Print deze pagina