Paars Partnerschap
Paars Partnerschap is een samenwerkingsverband tussen zeven ROC’s:  Zadkine, ROC West-Brabant, ROC Friese Poort, Deltion College, ROC Midden Nederland, Summa College en ROC Kop van Noord-Holland.
 
Dit samenwerkingsverband is opgericht om landelijk door- en uitstroomopleidingen te verzorgen voor Defensiepersoneel. Deze opleidingen vinden zowel op de locaties van de ROC’s als op locaties van Defensie plaats. Naast de door- en uitstroomopleidingen verzorgt Paars Partnerschap met veertien partner ROC’s de instroomopleidingen (VeVa) voor Defensie.

Diplomering ICT Beheerder MBO niveau 4 CLAS

Op woensdag 1 maart 2017 is in Garderen aan 9 sergeanten, werkzaam bij diverse CLAS-onderdelen (zoals onder andere 101CisBat en School Verbindingsdienst) het civiele MBO niveau 4 diploma’s...